תרומות

 

  תרומה ל:

  

       תרומה בכרטיס אשראי באמצעות PAYPAL

 

 

       תרומה בהעברה בנקאית ישירה 

       שם החשבון: 
       בנק:  

       סניף: 
       מס' חשבון:  

 

       תרומה בהמחאה (צ'ק) למוטב בלבד .ניתן לשלוח לכתובת:

 

       תרומה טלפונית

אור מתתיהו

רח' המגיד ממעזריטש 62 ביתר עילית

 

טלפון: 02-5803719​

אור מתתיהו
אור מתתיהו
אור מתתיהו

בית מקדש דסחא - עמותת ליבם - עמותת בית - ספר תורה